Dokumenty


PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KĘTACH W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 - plik pdf
 

Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Monte Cassino - plik PDF
Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej - plik PDF
Regulamin BHP i Procedury bezpieczeństwa  - plik PDF
                          Załączniki do regulaminu BHP - plik PDF

Regulamin świetlicy szkolnej  - plik PDF

Regulamin nauki zdalnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Kętach - plik PDF

Instytucje, do których można się zgłosić o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej - plik pdf

Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 2 w Kętach - plik pdf

Harmonogram wykorzystania sal gimnastycznych - plik PDF
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego - plik PDF
Program realizacji doradztwa zawodowego uwzględniający
wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego - plik PDF
 Regulamin Rady Rodziców - plik ODT