Oferta szkoły


1. Opis placówki.
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Monte Cassino mieści się w dwóch budynkach przy ulicy Wyspiańskiego 1 w Kętach.
Szkoła oferuje:
• wszechstronny i harmonijny rozwój osobowości dziecka,
• wychowanie przez mądre nawyki,
• aktywne metody nauki,
• nowoczesne metody nauki czytania,
• matematykę w zabawie i działaniu,
• wycieczki integracyjne,
• zabawy ruchowe,
• pływanie,
• warsztaty: teatralne, taneczne, przyrodnicze, fizyczno-chemiczne, kulinarne,
• zajęcia w kilku salach z tablicami interaktywnymi oraz monitorami interaktywnymi,
• zajęcia w pracowniach komputerowych,
• zajęcia w salach wyposażonych w rzutniki multimedialne i nowoczesne telewizory,
• zajęcia w pracowni językowej - podział na poziomy nauczania,
• zajęcia w sali do integracji sensorycznej oraz do gimnastyki korekcyjnej,
• stały dostęp do Internetu na zajęciach szkolnych,
• możliwość korzystania z biblioteki z czytelnią multimedialną,
• indywidualne szafki dla uczniów,
• zajęcia w hali sportowej, na basenie i „Orliku”,
• rozgrywki z piłki siatkowej dziewcząt i chłopców w ramach Akademii Siatkówki Siatkarskich Ośrodków Szkolnych,
• rozwijanie umiejętności sportowych z różnych dyscyplin,
• opiekę pielęgniarki, pedagogów szkolnych, psychologa, logopedy, socjoterapeuty, oligofrenopedagogów, terapeuty integracji sensorycznej i specjalistów do pracy z dziećmi z zespołem Aspergera,
• indywidualny program nauki dla dzieci szczególnie uzdolnionych,
• naukę dwóch języków obcych – angielskiego od klasy pierwszej i niemieckiego od klasy czwartej,
• możliwość korzystania ze stołówki szkolnej i sklepiku uczniowskiego oraz placu zabaw dla dzieci.

Szkoła bierze udział w akcjach „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole” (program dla szkół), Olimpiada Malucha i inne.

Placówka posiada Izbę Pamięci związaną z bohaterami walk o Monte Cassino, którzy są patronami szkoły. W zbiorach Izby znajdują się unikatowe pamiątki przekazane przez uczestników bitwy.

2. Klasy integracyjne, sportowe i innowacyjne.
Od wielu lat w szkole prowadzone są klasy integracyjne, sportowe oraz klasy innowacyjne.

3. Osiągnięcia uczniów.
Szkoła szczyci się najwyższymi wynikami w konkursach wiedzowych, laureatami oraz finalistami konkursów przedmiotowych
i artystycznych. Jesteśmy placówką, która uzyskuje najlepsze lokaty we współzawodnictwie sportowym szkół powiatu oświęcimskiego i województwa małopolskiego. Corocznie wielu uczniów otrzymuje stypendium Burmistrza Gminy Kęty za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie.  Wyróżnienia zdobywają również uczniowie za działalność społeczną i charytatywną. Szkoła może pochwalić się stypendystami Ministra Edukacji Narodowej.

 

4. Zajęcia dodatkowe.

W placówce prowadzona jest cała paleta zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających.

5. Świetlica szkolna.
W placówce działa świetlica w godzinach od 6.30 do 16.30, która zapewnia opiekę uczniom klas I-III.

6. Życie szkoły.
Bogactwo imprez szkolnych i środowiskowych:
• akademie okolicznościowe,
• lekcje umuzykalniające i żywe lekcje historii,
• wycieczki przedmiotowe, plenery malarskie, wystawy prac plastycznych,
• kiermasze świąteczne,
• wyjazdy do kina, teatru, muzeów, rajdy,
• rozgrywki i turnieje sportowe, dyskoteki szkolne, zabawy klasowe, bale karnawałowe,
• Święto Szkoły,
• Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Babci, Dzień Dziadka,
• spotkanie mikołajkowe,
• pikniki rodzinne,
• obozy sportowe i naukowe,
• zielone szkoły,
• współpraca ze schroniskami dla zwierząt,
• akcje charytatywne („I ty możesz zostać Św. Mikołajem” – pomoc dla dzieci z domu dziecka), wolontariat szkolny, pomoc osobom
   starszym, współpraca z Klubem Seniora - dają naszym uczniom możliwość całościowego i harmonijnego rozwoju.

7. Opieka pedagogiczna.
Uczniowie szkoły znajdują się pod opieką trzech pedagogów i psychologa. W razie potrzeb placówka udziela podopiecznym pomocy w zakresie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych, logopedycznych, umiejętności uczenia się, związanych z wyborem kierunku kształcenia, integracji sensorycznej i z gimnastyki korekcyjnej.