Kalendarz roku szkolnego 2020/2021, terminy egzaminów i dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych.


Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych : 1 września 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2020 r.

Ferie zimowe: 4 - 17 stycznia 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 1 - 6 kwietnia 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty:

          25 maja 2021 (wtorek) - język polski,

          26 maja 2021 (środa) – matematyka,

          27 maja 2021 (czwartek) język obcy nowożytny

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 25 czerwca 2021 r.

Ferie letnie: 26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych: 25,  26, 27 maj 2021 dla klas 1-7, klasy 8 piszą egzamin, oraz 4 czerwiec 2021 (piątek po Bożym Ciele).