historia szkoły


Historia Szkoły Podstawowej nr 2 w Kętach sięga XIX wieku. Świadczy o tym kronika założona w 1875 roku i zdjęcia jednopiętrowej szkoły przy ulicy Sobieskiego, znajdujące się w zbiorach Izby Pamięci. W budynku znalazły wtedy pomieszczenia: Szkoła Żeńska nr 2 im. Królowej Jadwigi oraz Szkoła Męska nr 1 im. Jana Kantego. W czerwca 1883 r. szkołę odwiedził ks. Biskup Albin Dunajewski. W roku 1910 dla uczenia pięćsetnej rocznicy zwycięstwa pod Grunwaldem Rada Gminy wystawiła przed budynkiem posąg Królowej Jadwigi, który przetrwał do dziś. 

W okresie I wojny światowej budynek przeznaczony był na pomieszczenia szpitalne, a nauczanie przerwano. W latach międzywojennych dzieci uczyły się w siedmioklasowej szkole, przy czym w roku szkolnym 1933/34 wprowadzono koedukację (wspólne zajęcia dla chłopców i dziewcząt). 

W okrasie II wojny światowej kierownikiem szkoły był p.Wincenty Osuch. Gestapo aresztowało wielu nauczycieli, których wywieziono do obozów koncentracyjnych. Pomimo tego niektórzy nauczyciele, np.: p. Maria Warmus, p. Józefa Wójcik, p. Maria Ratajska prowadzili tajne nauczanie, narażając własne życie. Kęty wyzwolono pod koniec stycznia 1945 roku. Budynek był zniszczony, książki i pomoce naukowe spalone. Kierownictwo objęła p. Aniela Hałatek. Młodzież garnęła się do nauki po przerwie wojennej. W roku 1953 kierownikiem szkoły był p. Zygmunt Wąs, a po nim, od 1954r. p. Waleria Królicka, siostra płk. Stanisława Królickiego, żołnierza Września, dowódcy siódmego pułku strzelców konnych, którego imieniem nazwano jedno z osiedli w Kętach. Od roku 1965 kierownikiem szkoły został p. Ludwik Gawęda. Nauczyciele pracowali na dwie zmiany w trudnych warunkach lokalowych, od roku 1966 już w ośmioklasowej szkole. 

W 1972 roku wmurowano Akt Erekcyjny w fundament szkoły, która miała nosić imię 
Bohaterów Monte Cassino. Takie imię zaproponował uczeń klasy Siódmej, Marian Achinger, który pięknie uzasadnił tę nazwę w wypracowaniu konkursowym. 

1 września 1973 roku otwarcia nowej Szkoły Podstawowej nr 2 dokonał p. Józef Klasa. Sztandar szkoły zaprojektowany przez p. Władysława Tyksińskiego ufundował ZML. 

Z inicjatywy plut. Alojzego Czarkowskiego, który swoje osobiste pamiątki z lat wojny przekazał szkole, powstała Izba Pamięci. Liczne grono pedagogiczne podjęło trud nauczania i wychowania w nowej szkole. Działał z dużymi sukcesami Zespół Wokalny pod opieką p. Ludwika Chyla, Klub Sportowy, Ośrodek Kuratorski, dobrze rozwijało się harcerstwo. W latach siedemdziesiątych dyrektorami szkoły byli: mgr Mieczysław Wójtiwicz, mgr Tadeusz Łysek, mgr Janina Sordyl oraz mgr Jacek Bakalarski. Szkoła miała jednak coraz większe trudności lokalowe. Pomyślano więc o nowym budynku z salą gimnastyczną dla klas I-III. Komitetem budowy kierował inż. Roman Bałaj. 

Szkoła, dzięki kombatantom z kraju i zagranicy, którzy przyjeżdżają corocznie na Święto Szkoły, posiada wyjątkowe, jedyne w kraju zbiory pamiątek osobistych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie - Izbę Pamięci Narodowej, która została wyróżniona kilkakrotnie na Ogólnopolskich Konkursach Izb Pamięci w latach 70-tych i 80-tych. Cennymi zbiorami szkolnego muzeum opiekowała się przez lata p.Krystyna Kasperczyk, nauczycielka historii, obecnie przejeła tę funkcję p. Lucyna Kadłubicka. Izbę Pamięci odwiedzili kombatanci z kraju i świata wraz z rodzinami, ks. Kardynał Franciszek Macharski, gen Antonio Richezza, pracownicy Instytutu Polskiego im. gen. Wł. Sikorskiego z Londynu, goście z Włoch.