REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU RECYTACJI POEZJI PATRIOTYCZNEJ

Ojczyzna, to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj, którego potrzebujesz

i który potrzebuje ciebie.

                                                                                                               S. Pacek

I.                    ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Monte Cassino w Kętach

            – Dorota Cisińska

II.                  GŁÓWNE CELE:

• Uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości;

             • Popularyzowanie poezji o tematyce patriotycznej;

• Zachęcanie do kształtowania poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej

  i  kulturowej z własnym narodem, jego historią, tradycją i wartościami;

• Rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie;

             • Utrwalanie poczucia dumy narodowej;

• Promowanie młodych talentów.

 

III.              UCZESTNICY:

 Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-8 oraz  gimnazjalistów szkoły
 i przebiegać będzie w dwóch kategoriach wiekowych:

·         Uczniowie klas 4 – 6;

·         Uczniowie klas 7, 8 i gimnazjum.

IV.              PRZEBIEG KONKURSU:

 Konkurs przebiega w II etapach:

 I etap – eliminacje klasowe:

 • Każda klasa w wyniku eliminacji wyłania do 2 uczestników;

 • Zgłoszenia z nazwiskami wyłonionych przedstawicieli klasy należy przekazać do biblioteki szkolnej do 9 XI 2018 r. (piątek).

 II etap – finałowy:

 • Prezentacja recytacji połączona z ogłoszeniem wyników odbędzie się 19 XI 2018 r. O miejscu i godzinie uczestnicy zostaną poinformowani w terminie późniejszym.

V.                WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do prezentacji jednego wiersza o tematyce patriotycznej dostosowanego do możliwości odtwórczych wykonawcy (prezentacja nie może przekraczać trzech minut);

 • Uczestników oceniać będzie jury powołane przez organizatora.

VI.              KRYTERIA OCENY:

 · opanowanie pamięciowe tekstu;

 · właściwa dykcja;

 · dobór repertuaru do możliwości interpretatora;

 · ekspresja wypowiedzi (interpretacja).

VII.           NAGRODY:

 Laureaci miejsc 1-3 w każdej z kategorii otrzymają nagrody książkowe i dyplomy, zaś pozostali  uczestnicy konkursu - dyplomy.

VIII.         INFORMACJE DODATKOWE:

Podczas prezentacji finałowych obowiązuje strój galowy.

Wszelkich informacji udziela koordynator konkursu: Dorota Cisińska

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO SZKOLNEGO KONKURSU  POEZJI PATRIOTYCZNEJ

 

Imię i nazwisko ucznia ……………………………………………..

 

Klasa ………………………………………………………………..

 

Tytuł utworu ……………………………………………..…………

 

Autor utworu ……………………………………………..…………

 

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego …………………

 

Copyright 2011 REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU RECYTACJI POEZJI PATRIOTYCZNEJ. Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 2 w Kętach
Joomla Templates by Wordpress themes free