Informacja o kampanii „Bezpieczne wakacje nad wodą, bez używek"

W ramach kampanii „Bezpieczne wakacje nad wodą, bez używek" będą prowadzone zajęcia profilaktyczno-edukacyjnych (prelekcja) dla dzieci przedszkolnych, dla uczniów wszystkich klas szkół podstawowych oraz wszystkich klas gimnazjalnych z placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kęty. Zajęcia odbędą się w placówkach w dniach od 10 czerwca 2013 r. do 21 czerwca 2013 r. zgodnie z załączonym harmonogramem i będą prowadzone przez firmę: Dawid Rusin Firma Szkoleniowa, ul. Mikołaja Reja 14, 32-600 Oświęcim.

Czytaj więcej: Informacja o kampanii „Bezpieczne wakacje nad wodą, bez używek"

II Gminny Konkurs Matematyczny „Zostań Mistrzem Matematyki”

16 maja 2013 r. w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 2 w Kętach odbył się II Gminny Konkurs Matematyczny „Zostań Mistrzem Matematyki” pod patronatem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kętach, Pana Eugeniusza Zawadzkiego.

 Konkurs był skierowany do uczniów klas szóstych z terenu Kęt i okolicy. Wzięło w nim udział 39 osób z 13 szkół. Uczestnicy musieli w ciągu 90 minut rozwiązać 12 zadań zamkniętych i 3 otwarte. Nad całością czuwały organizatorki: Katarzyna Wadoń-Kasprzak, Edyta Jabłonka i Agata Majda. W tym roku szkolnym w organizację konkursu bardzo zaangażował się Maciej Cisiński, uczeń klasy IIIb gimnazjum Zespołu Szkolno –Gimnazjalnego nr 2 w Kętach, wielokrotny laureat  konkursów matematycznych. Konkurs miał charakter podobny do zmagań odbywających się w trakcie konkursu o Puchar Dyrektora V Liceum w Bielsku-Białej.

Uroczyste podsumowanie konkursu miało miejsce 28 maja 2013 roku. Uświetniły go występy artystyczne  uczniów gimnazjum ZSG nr 2 w Kętach: Kingi Mielec, Klaudii Blachy, Michała Karpińskiego oraz Michała Dźwigonia. Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i upominki. Na najlepszych czekały nagrody rzeczowe - kalkulatory graficzne CASIO dla pięciu osób wyróżnionych oraz  pięciu laureatów. Albumami nagrodzone zostały również szkoły, których drużyny uzyskały największą liczbę punktów. Najlepsza drużyna otrzymała Puchar Przechodni. Wyróżniono również dwie osoby, które nie tylko dobrze rozwiązały zadanie otwarte, ale podały pełne uzasadnienie swojego rozumowania i zrobiły to pięknym językiem matematycznym. To w klasie szóstej szkoły podstawowej jest rzadko spotykaną umiejętnością. Otrzymały one dyplomy uznania oraz podkoszulki.

Fundatorami nagród była Gmina Kęty oraz Pan Eugeniusz Zawadzki. Upominki w postaci długopisów i podkoszulek sponsorowała firma ZIBI.

Czytaj więcej: II Gminny Konkurs Matematyczny „Zostań Mistrzem Matematyki”

Kółko turystyczno – krajoznawcze „Ekoludki idą w świat” klasa III b OPIEKUN : mgr Alicja Gąsiorek

  „Zobaczyć świat w ziarnku piasku,

Niebiosa w jednym kwiecie z lasu.

W ściśniętej dłoni zamknąć bezmiar,

W godzinie – nieskończoność czasu.”

W.Blake

Na wszystkich etapach edukacyjnych powinny być uwzględniane i przekazywane uczniom wielorakie wartości tkwiące w ich najbliższym (przyrodniczym, społecznym i kulturowym) otoczeniu, w taki sposób, aby mogły je zaakceptować oraz identyfikować się z nimi. Niezwykle ważnym elementem w procesie kształtowania tożsamości jest otaczająca przestrzeń – przestrzeń małej ojczyzny. Naznaczona jest ona wartościami i symbolami, jest oswojona i znana, pełni istotną funkcję w procesie integracji społeczności lokalnej. Aby umożliwić uczniom bezpośrednie poznanie Kęt i najbliższych okolic zorganizowano kółko turystyczno – krajoznawcze. Dziewiętnastu uczniów z klasy III b Szkoły Podstawowej uczestniczy w zajęciach kółka, którego celem jest rozbudzanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych, poznawanie geografii i historii regionu, wdrażanie do aktywnej formy wypoczynku.

Działalność krajoznawczo - turystyczna jest integralną częścią procesu dydaktyczno – wychowawczego i programu profilaktycznego szkoły. Podstawową formą pracy koła jest wycieczka.

W roku szkolnym 2012/13 odwiedziliśmy wiele interesujących miejsc, poznając w ten sposób najbliższe środowisko i ludzi w nim żyjących.

Zamieszczone w galerii zdjęcia stanowią swoistą dokumentację pracy koła: przypominają, gdzie byliśmy i co zobaczyliśmy. Byliśmy w muzeum im. A.Kłosińskiego; we wrześniu na czasowej wystawie pt. „Tajemnice codzienności” i interesującej prelekcji związanej tematycznie z wystawą, a w styczniu na warsztatach pt. „Rycerze czy rabusie? ”.

Piękne październikowe popołudnie spędziliśmy nad Sołą, zaznajamiając się z jej biegiem oraz roślinnością porastającą tereny przylegle. Był też czas na wesołą zabawę. A słonko nam przygrzewało…

Tuż przed dniem Wszystkich Świętych, razem z pracownikiem muzeum, udaliśmy się na cmentarz komunalny w Kętach. Garść informacji historycznych o naszej, jednej z najstarszych w Polsce nekropolii, obejrzenie zabytkowych grobów. A na koniec szmatka, zmiatka i …czyścimy, porządkujemy, to co najbardziej zaniedbane.

8 listopada 2012 r. w Bibliotece Publicznej w Kętach czekała na nas popularna autorka książek dla dzieci, pani Renata Piątkowska. Pisarka ciekawie opowiadała o swojej twórczej pracy, prezentowała fragmenty swoich książek. Wpisywała dedykacje w zakupionych przez dzieci pozycjach, rozdawała autografy. Był listopadowy, szaro-bury dzień. Ciepło ubrani, raźnym krokiem poszliśmy na Podlesie: punktem docelowym była tamtejsza biblioteka.

Pani Basia opowiadała nam o dzielnicy Podlesie i zbiorach biblioteki. Z latarkami w ręku, wieczorem wróciliśmy pod szkołę, gdzie czekali na dzielnych „wędrowców” rodzice.
W marcu powtórka z rozrywki! Znów poszliśmy na Podlesie. Tym razem poznaliśmy w bibliotece japońskie legendy. Ładne. Wreszcie dzieci, które przyjęły japońskie imiona: Haiki, Kazumi, Yoko, Izumi, Akira itd. ćwiczyły składanie origamii - powstały żabki. Na koniec zawody. Wygrała żabka Daniela. Brawo!

Miejscem szczególnym w Kętach jest Klasztor Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji. Oglądaliśmy zabytkowe wnętrza, a siostra Rafaela odpowiadała na nasze pytania. Ksiądz kapelan Marian Niziołek rozdał dzieciom pamiątkowe obrazki. Jesteśmy pełni podziwu dla sióstr, które dzień i noc zanoszą modły m. in. w intencji mieszkańców Kęt. Jest śnieg- jest zabawa! Sanki, jabłuszka i … na górkę.

W kwietniu wyprawa do tzw. „Szmejówki” . Kolejno odlicz! i poszliśmy. Po drodze obserwacja roślinności, puszczanie łódeczek w Macosze. Mamy ze sobą pryzmaty, więc łapiemy promienie i … jest tęcza. Docieramy do Szmejówki. Ksiądz proboszcz Franciszek Knapik oprowadza nas po remontowanym budynku i serdecznie zaprasza na ognisko. Przyjdziemy. A w stawie możemy pooglądać żabi skrzek. Jaki świat jest ciekawy!!!

Piękny, pachnący bzami miesiąc maj. Duszno, burzowo… a przed nami dłuuuga droga. Idziemy aż pod zamek czaniecki. Zdewastowany obiekt dziś zachwyca pięknem.

A przed nami jeszcze dwa kółka. Planujemy m.in. wypad do Porąbki. Może pogoda nie sprawi nam psikusa. Jest nadzieja, że zarażeni bakcylem „turystycznym” aktywnie spędzimy nadchodzące wakacje.

SZKOŁA Z TRADYCJAMI… I Z PRZYSZŁOŚCIĄ

25 maja bieżącego roku w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 2 w Kętach obchodzono trzy szczególne rocznice: 170 - lecie szkoły żeńskiej w Kętach, z której wywodzi się SP 2, 40 - lecie budynku SP nr 2 przy ul. Wyspiańskiego 1 oraz 20 - lecie budynku klas I-III. Z tej okazji tradycyjne już Święto Szkoły zyskało szczególny wymiar – zarówno dla Grona Pedagogicznego oraz społeczności szkolnej, jak i zaproszonych gości. Obchody jubileuszu rozpoczęły się o godzinie 9.00 powitaniem gości, po którym nastąpiło złożenie kwiatów przy tablicach pamiątkowych. Później wszyscy uczestnicy uroczystości udali się do kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa, gdzie odprawiono uroczystą Mszę Świętą, a po niej złożono wiązanki pod Pomnikiem Ofiar Nazizmu i Komunizmu.Następnie zaproszono gości do szkoły na cześć oficjalną oraz artystyczną, a po nich uroczysty obiad. Po południu rozpoczął się piknik rodzinny, który trwał do godziny 20.00.

Czytaj więcej: SZKOŁA Z TRADYCJAMI… I Z PRZYSZŁOŚCIĄ

Copyright 2011 Z życia szkoły. Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 2 w Kętach
Joomla Templates by Wordpress themes free