Pasowanie na ucznia klasy pierwszej SP

Pasowanie na ucznia klasy I w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 2 w Kętach


25 października w ZSG nr 2 w Kętach odbyła się bardzo ważna dla społeczności szkolnej uroczystość: pasowanie na ucznia pierwszej klasy. Zgodnie z długoletnią tradycją naszej szkoły "październik to pora taka, by ucznia zrobić z przedszkolaka".


Zgromadzonych na sali gimnastycznej pierwszaków oraz ich licznie przybyłych rodziców i dziadków powitali starsi uczniowie kęckiej dwójki. Przypomnieli, że aby zostać przyjętym do braci uczniowskiej szkoły, należy wypełniać obowiązki: uczyć się pilnie, szanować innych i pomagać słabszym. Obecna na uroczystości dyrektor p. Marię Koperska serdecznie powitała wszystkich przybyłych gości. Zapewniła, że mimo nowych obowiązków i trudności, wszystko ułoży się pomyślnie, o ile wszyscy wykażą się cierpliwością, życzliwością i chęcią nauki: „Gorąco wierzę, że w murach naszej szkoły będziecie się czuli szczęśliwi i bezpieczni. I tak jak do tej pory na waszych twarzach, każdego dnia będzie widniał uśmiech, a zdobywana wiedza i umiejętności poszerzą wasze horyzonty”.
Następnym punktem uroczystości był występ pierwszaków, które zaprezentowały się poprzez recytowane wiersze, tańce oraz piosenki. Odbył się też Turniej Wiedzy i Umiejętności. Rodzice oceniali popisy swoich dzieci a komisja, w której skład weszli dyrektor p. Maria Koperska, dyrektor p. Bogdan Guzik oraz przedstawiciele rodziców, czuwała nad prawidło-wym przebiegiem. Uczniowie wykazali się znakomitą znajomością tematu. Odpowiadali na pytania o Ojczyźnie, jej barwach, o dumie bycia Polakiem. Wykazali się również znajomością przepisów drogowych, zwłaszcza dotyczących drogi do szkoły, jak również wiedzą o tym, jak należy zachowywać się w szkole. „Wśród naszej szkolnej rzeszy powinna przyjaźń i zgoda panować, nikt nie powinien się kłócić a innych szanować”. Po części artystycznej wprowadzono poczet sztandarowy szkoły i po odśpiewaniu hymnu państwowego uczniowie przystąpili do uroczystego ślubowania. Następnie każde dziecko zostało pasowane ogromnym ołówkiem na ucznia, otrzymało dyplom i legitymację szkolną.
Na zakończenie pasowania wszyscy wyszli na zewnątrz, aby zasadzić pamiątkowe drzewo. Jeszcze tylko klasowe zdjęcia i „prawdziwe” już pierwszaki udały się do klas na słodki poczęstunek. Do tej pięknej uroczystości szkolnej uczniów przygotowały wychowawczynie klas pierwszych, panie: Ewa Wodniak, Lucyna Hojny, Jolanta Nycz i Izabella Pukowiec, którym serdecznie dziękujemy.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w dziale galeria na stronie www szkoły.


Kazimiera Kadłubicka-Żydek

Copyright 2011 Pasowanie na ucznia klasy pierwszej SP. Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 2 w Kętach
Joomla Templates by Wordpress themes free