Informacja o kampanii „Bezpieczne wakacje nad wodą, bez używek"

W ramach kampanii „Bezpieczne wakacje nad wodą, bez używek" będą prowadzone zajęcia profilaktyczno-edukacyjnych (prelekcja) dla dzieci przedszkolnych, dla uczniów wszystkich klas szkół podstawowych oraz wszystkich klas gimnazjalnych z placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kęty. Zajęcia odbędą się w placówkach w dniach od 10 czerwca 2013 r. do 21 czerwca 2013 r. zgodnie z załączonym harmonogramem i będą prowadzone przez firmę: Dawid Rusin Firma Szkoleniowa, ul. Mikołaja Reja 14, 32-600 Oświęcim.


Program zajęć dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów obejmuje zagadnienia:

1) cel kampanii „Bezpieczne wakacje nad wodą, bez używek",

2) podstawowe zasady bezpiecznej kąpieli,

3) miejsca niebezpieczne do kąpieli,

4) podstawowe znaki obowiązujące nad wodą,

5) numery alarmowe oraz zasady wzywania pomocy,

6) przyczyny utonięć,

7) podstawowe zasady ratownictwa wodnego,

8) wpływ antybiotyków, alkoholu i leków psychotropowych na bezpieczeństwo podczas kąpieli.

Program zajęć dla dzieci przedszkoli obejmuje zagadnienia:

1) cel kampanii „Bezpieczne wakacje nad wodą, bez używek",

2) podstawowe zasady bezpiecznej kąpieli,

3) gry, zabawy, inscenizacje, śpiew o tematyce bezpiecznego wypoczynku nad wodą,

4) pokaz sprzętu stosowanego w ratownictwie wodnym,

5) zagrożenia podczas zabawy w wodzie, w kontakcie ze sprzętem pływającym i zabawkami służącymi do zabaw w wodzie,

6) podstawowe znaki obowiązujące nad wodą,

7) zasady udzielania pomocy osobom tonącym, przekazanie informacji o numerach alarmowych,

8) właściwe postawy i reakcje dzieci w sytuacjach nietypowych zagrożeń (zgubienie dziecka na plaży lub na basenie).

Zajęcia profilaktyczno-edukacyje będą prowadzone podczas jednej godziny lekcyjnej przez dwóch wykładowców dla grup podzielonych ze względu na wiek, jak w Harmonogramie zajęć - PLIK PDF.

Copyright 2011 Informacja o kampanii „Bezpieczne wakacje nad wodą, bez używek" . Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 2 w Kętach
Joomla Templates by Wordpress themes free