Kółko turystyczno – krajoznawcze „Ekoludki idą w świat” klasa III b OPIEKUN : mgr Alicja Gąsiorek

  „Zobaczyć świat w ziarnku piasku,

Niebiosa w jednym kwiecie z lasu.

W ściśniętej dłoni zamknąć bezmiar,

W godzinie – nieskończoność czasu.”

W.Blake

Na wszystkich etapach edukacyjnych powinny być uwzględniane i przekazywane uczniom wielorakie wartości tkwiące w ich najbliższym (przyrodniczym, społecznym i kulturowym) otoczeniu, w taki sposób, aby mogły je zaakceptować oraz identyfikować się z nimi. Niezwykle ważnym elementem w procesie kształtowania tożsamości jest otaczająca przestrzeń – przestrzeń małej ojczyzny. Naznaczona jest ona wartościami i symbolami, jest oswojona i znana, pełni istotną funkcję w procesie integracji społeczności lokalnej. Aby umożliwić uczniom bezpośrednie poznanie Kęt i najbliższych okolic zorganizowano kółko turystyczno – krajoznawcze. Dziewiętnastu uczniów z klasy III b Szkoły Podstawowej uczestniczy w zajęciach kółka, którego celem jest rozbudzanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych, poznawanie geografii i historii regionu, wdrażanie do aktywnej formy wypoczynku.

Działalność krajoznawczo - turystyczna jest integralną częścią procesu dydaktyczno – wychowawczego i programu profilaktycznego szkoły. Podstawową formą pracy koła jest wycieczka.

W roku szkolnym 2012/13 odwiedziliśmy wiele interesujących miejsc, poznając w ten sposób najbliższe środowisko i ludzi w nim żyjących.

Zamieszczone w galerii zdjęcia stanowią swoistą dokumentację pracy koła: przypominają, gdzie byliśmy i co zobaczyliśmy. Byliśmy w muzeum im. A.Kłosińskiego; we wrześniu na czasowej wystawie pt. „Tajemnice codzienności” i interesującej prelekcji związanej tematycznie z wystawą, a w styczniu na warsztatach pt. „Rycerze czy rabusie? ”.

Piękne październikowe popołudnie spędziliśmy nad Sołą, zaznajamiając się z jej biegiem oraz roślinnością porastającą tereny przylegle. Był też czas na wesołą zabawę. A słonko nam przygrzewało…

Tuż przed dniem Wszystkich Świętych, razem z pracownikiem muzeum, udaliśmy się na cmentarz komunalny w Kętach. Garść informacji historycznych o naszej, jednej z najstarszych w Polsce nekropolii, obejrzenie zabytkowych grobów. A na koniec szmatka, zmiatka i …czyścimy, porządkujemy, to co najbardziej zaniedbane.

8 listopada 2012 r. w Bibliotece Publicznej w Kętach czekała na nas popularna autorka książek dla dzieci, pani Renata Piątkowska. Pisarka ciekawie opowiadała o swojej twórczej pracy, prezentowała fragmenty swoich książek. Wpisywała dedykacje w zakupionych przez dzieci pozycjach, rozdawała autografy. Był listopadowy, szaro-bury dzień. Ciepło ubrani, raźnym krokiem poszliśmy na Podlesie: punktem docelowym była tamtejsza biblioteka.

Pani Basia opowiadała nam o dzielnicy Podlesie i zbiorach biblioteki. Z latarkami w ręku, wieczorem wróciliśmy pod szkołę, gdzie czekali na dzielnych „wędrowców” rodzice.
W marcu powtórka z rozrywki! Znów poszliśmy na Podlesie. Tym razem poznaliśmy w bibliotece japońskie legendy. Ładne. Wreszcie dzieci, które przyjęły japońskie imiona: Haiki, Kazumi, Yoko, Izumi, Akira itd. ćwiczyły składanie origamii - powstały żabki. Na koniec zawody. Wygrała żabka Daniela. Brawo!

Miejscem szczególnym w Kętach jest Klasztor Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji. Oglądaliśmy zabytkowe wnętrza, a siostra Rafaela odpowiadała na nasze pytania. Ksiądz kapelan Marian Niziołek rozdał dzieciom pamiątkowe obrazki. Jesteśmy pełni podziwu dla sióstr, które dzień i noc zanoszą modły m. in. w intencji mieszkańców Kęt. Jest śnieg- jest zabawa! Sanki, jabłuszka i … na górkę.

W kwietniu wyprawa do tzw. „Szmejówki” . Kolejno odlicz! i poszliśmy. Po drodze obserwacja roślinności, puszczanie łódeczek w Macosze. Mamy ze sobą pryzmaty, więc łapiemy promienie i … jest tęcza. Docieramy do Szmejówki. Ksiądz proboszcz Franciszek Knapik oprowadza nas po remontowanym budynku i serdecznie zaprasza na ognisko. Przyjdziemy. A w stawie możemy pooglądać żabi skrzek. Jaki świat jest ciekawy!!!

Piękny, pachnący bzami miesiąc maj. Duszno, burzowo… a przed nami dłuuuga droga. Idziemy aż pod zamek czaniecki. Zdewastowany obiekt dziś zachwyca pięknem.

A przed nami jeszcze dwa kółka. Planujemy m.in. wypad do Porąbki. Może pogoda nie sprawi nam psikusa. Jest nadzieja, że zarażeni bakcylem „turystycznym” aktywnie spędzimy nadchodzące wakacje.

Copyright 2011 Kółko turystyczno – krajoznawcze „Ekoludki idą w świat” klasa III b OPIEKUN : mgr Alicja Gąsiorek. Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 2 w Kętach
Joomla Templates by Wordpress themes free