Siatkarski obóz w Rajczy

W dniach 9.02-13.02.2015r. Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 2 w Kętach zorganizował obóz sportowy w miejscowości Rajcza. W obozie ogółem uczestniczyło 26 dzieci z ZSG nr 1 i nr 2 w Kętach, ZSG Bulowice, ZSP Witkowice i ZSG Nowa Wieś. Zgrupowanie przeznaczone było  dla uczniów klas szóstych z terenu Gminy Kęty, a jego celem było zachęcenie dzieci do uprawiania piłki siatkowej i aktywnego spędzania czasu wolnego w gronie rówieśników oraz kontynuacji szkolenia w klasie sportowej o profilu piłki siatkowej w kęckiej ,,dwójce”.  Wypoczynek w całości został sfinansowany przez Gminę Kęty. Co roku, od trzech lat organizowany jest obóz siatkarski w tej miejscowości dla uzdolnionych sportowo dzieci.

 

Od września 2012r. przy ZSG nr 2 Kęty funkcjonuje Siatkarski Ośrodek Szkolny. Ogólnopolski projekt S.O.S., którym zostały objęte wybrane placówki w całej Polsce, powstał we współpracy PZPS, MSi T i władz samorządowych. W ramach programu S.O.S. Gmina Kęty finansuje dzieciom będącym w klasie sportowej wyżywienie oraz dojazdy do szkoły, a także wspiera szkołę w działaniach promocyjnych, związanych z naborem dzieci do klas sportowych.

Kierownikiem obozu był Andrzej Dudek, a opiekę nad grupami dziewcząt i chłopców sprawowali Joanna Gruszka, a w drugiej części obozu Anna Pustelnik oraz  Jacek Drozdowski.

Uczestnicy zimowiska zakwaterowani zostali w budynku Gimnazjum nr 1 w Rajczy. W trakcie obozu trenerzy organizowali głównie zajęcia z piłki siatkowej, które odbywały się w nowej i dobrze wyposażonej hali gimnazjum, a wieczorne gry rozgrywano w sali gimnastycznej umiejscowionej przy budynku szkolnym. Dwa treningi dziennie poświęcone były na kształtowanie sprawności motorycznej i umiejętności technicznych, a trzecie zajęcia w postaci małych gier służyły doskonaleniu techniki i taktyki gry oraz integracji w grupie. W pierwszym dniu na podstawie obserwacji zakwalifikowano uczestników do 2 grup: początkującej i zaawansowanej, gdzie realizowano zajęcia dostosowane do umiejętności technicznych dzieci. Łącznie w czasie 5 dni pobytu na zgrupowaniu dzieci spędziły około 25 godzin w sali gimnastycznej, gdzie poprzez zabawę , ale i specjalistyczne zajęcia podnosiły swój poziom sportowy. W czasie zajęć dzieci korzystały ze sprzętu otrzymanego dla Gimnazjum nr 2 w Kętach w ramach projektu Siatkarskie Ośrodki Szkolne. Ciekawe ćwiczenia i nowe przybory wprowadzane przez prowadzących w trakcie zajęć podnosiły atrakcyjność trudnej do opanowania techniki piłki siatkowej. Jak co roku, w szkolnej stołówce na dzieci czekały smaczne, domowe posiłki.

W środę w czasie wolnym od zajęć sportowych chętna grupa dzieci wybrała się na pobliską górkę, gdzie jeździła na ślizgaczach, a nawet na  nartach i snowboardzie. W czwartek cała grupa wyjechała do pobliskiej Soblówki, gdzie czekały na nią liczne atrakcje: kulig, ciepła herbata przy ognisku   i świetna zabawa na śniegu.

Obóz w Rajczy, jak i poprzednie zgrupowania dla młodzieży, zarówno w oczach kadry jak i uczestników, zapisał się jako bardzo udany. Dzieci mimo wysiłku i pracy jakie włożyły w treningi, były bardzo zadowolone. Większość uczestniczących w obozie dzieci oprócz fascynacji siatkówką   i dużych predyspozycji do uprawiania tej dyscypliny sportu ma również bardzo dobre wyniki w nauce. Dobra organizacja dnia oraz dążenie do postawionych sobie celów kształtuje charakter i sprawia, że młody człowiek jest bardziej samodzielny i zorganizowany. Sport kształtuje jego osobowość i zdrowie, a nie jak niektórzy myślą stanowi przeszkodę w osiąganiu w przyszłości sukcesów w życiu. Udział w rozgrywkach uodparnia wrażliwy organizm na niepowodzenia,  a dzięki odnoszonym zwycięstwom pozwala na wzmocnienie wiary we własne siły i możliwości. Te wszystkie wartości są bezcenne dla młodego, podatnego na wpływ otoczenia człowieka.

W imieniu organizatorów obozu oraz uczestniczącej w nim młodzieży bardzo dziękujemy  Gminie Kęty za wsparcie szkoły w działaniach zachęcających do podjęcia nauki w klasie objętej ogólnopolskim projektem  S.O.S. Obóz umożliwienie  niektórym dzieciom pierwszy tego typu kontakt z tą dyscypliną sportu, a innym pozwolił na doskonalenie posiadanych już umiejętności z piłki siatkowej.

 

 

Copyright 2011 Siatkarski obóz w Rajczy. Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 2 w Kętach
Joomla Templates by Wordpress themes free