Historia

Szkoła powstała w rezultacie reformy oświaty na bazie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Monte Cassino w 1999 roku. Została powołana do życia uchwałą nr VIII/66/99 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 26 marca 1999r. Dyrektorem gimnazjum została Pani mgr Maria Koperska. Szkoła znajduje się na terenie dzielnicy Nowe Miasto i obejmuje swoim obwodem osiedla: Nad Sołą, 700-lecia, Sikorskiego, Kościuszki, Prymasa Wyszyńskiego; oraz ulice: Żwirki i Wigury, St. Wyspiańskiego, 3 Maja, Marii Dąbrowskiej, Kleparz, Kleparz Boczna, Legionów.

Rada Miejska w dniu 29 czerwca 2005r. podjęła uchwałę nadającą szkole imię Jana Pawła II. Fundamentem naszego programu wychowawczego jest nauka i świadectwo życia, które przekazywał Ojciec Święty Jan Paweł II, a praca wychowawcza z młodzieżą ukierunkowana jest na przybliżenie postaci patrona i jego nauczania. 

Od roku szkolnego 2004/2005 gimnazjum prowadzi klasę sportową, do której nabór prowadzi spośród dzieci z Kęt i okolicznych gmin.

Copyright 2011 Historia. Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 2 w Kętach
Joomla Templates by Wordpress themes free