Dokumenty

  • PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KĘTACH W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 - plik pdf

 

  •  Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Monte Cassino - plik PDF
  • Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej - plik PDF
  • Regulamin BHP i Procedury bezpieczeństwa  - plik PDF

            -Załączniki do regulaminu BHP - plik PDF

  • Instytucje, do których można się zgłosić o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej - plik pdf
  • Harmonogram wykorzystania sal gimnastycznych - plik PDF
  • Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego - plik PDF
  • Program realizacji doradztwa zawodowego uwzględniający
    wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego              plik PDF
 

 

Copyright 2011 Dokumenty. Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 2 w Kętach
Joomla Templates by Wordpress themes free