Dokumenty

  •  Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Monte Cassino - Plik PDF
  • Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej - Plik PDF

           -Załącznik do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego SP - Plik PDF

  •  Program Wychowawczy Gimnazjum - Plik PDF
  • Program Profilaktyki - gimnazjum - Plik PDF
  • Regulamin BHP i Procedury bezpieczeństwa  - Plik PDF

            -Załączniki do regulaminu BHP - Plik PDF

  • Instytucje, do których mozna się zgłosić o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej - plik pdf
  • Harmonogram wykorzystania sal gimnastycznych - Plik PDF
  • Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego - Plik PDF
 

 

Copyright 2011 Dokumenty. Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 2 w Kętach
Joomla Templates by Wordpress themes free