Dokumenty

  •  Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Monte Cassino - Plik PDF
  • Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej - Plik PDF
  •  Program Wychowawczy Gimnazjum - Plik PDF
  • Szkolny Program Profilaktyki - gimnazjum - Plik PDF
  • Harmonogram wykorzystania sal gimnastycznych - Plik PDF
  • Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego - Plik PDF
 

 

Copyright 2011 Dokumenty. Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 2 w Kętach
Joomla Templates by Wordpress themes free