Opłaty za obiady


Odpłatność za miesiąc marzec 2020 r. wynosi 35,00 zł - płatności prosimy dokonywać do 15  kwietnia 2020 r.

 Odpłatność za m-c luty 2020 r. wynosi 52,50 zł - płatność prosimy dokonać do 16 marca 2020.

Odpłatność za obiady należy wpłacać na konto Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych - nr konta:

52 1050 1070 1000 0023 6752 6288

Wpłaty można dokonać przelewem lub gotówką w kasie Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych, ul. Kilińskiego 1.

Opłatę za żywienie pobiera się z dołu  w terminie do 15-ego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.

Na przelewach w tytule płatności należy podać imię i nazwisko ucznia oraz szkołę (np. Jaś Kowalski ZSG 2). Prosimy realizować przelewy do 15 każdego miesiąca (jest to termin wpływu należności na konto), gdyż od wpłat zrealizowanych po tym terminie będą naliczane odsetki.

Wysokość opłaty, sposób wyliczenia, zasady obliczeń, sposób płatności określa Umowa o świadczenie usług żywieniowych, którą podpisuje każdy Usługobiorca.

Copyright 2011 Opłaty za obiady. Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 2 w Kętach
Joomla Templates by Wordpress themes free