Stołówka

Od 01.09.2011 r. obowiązuje następująca stawka żywieniowa:

cały obiad - 3,50 zł.

Regulamin stołówki: 

  1. Obiady wydawane są od 11.45 do 14.00.
  2. Ze stołówki mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły.
  3. Odliczenia za czasową nieobecność dziecka dokonuje się w następnym miesiącu.
  4. Warunkiem uwzględnienia odliczeń jest zgłoszenie osobiście lub telefonicznie nieobecności dziecka. 
  5. Nieodliczana jest odpłatność za 1 dzień nieobecności.
  6. Opłatę za żywienie pobiera się z dołu  w terminie do 15-ego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.

  7. Wysokość opłaty, sposób wyliczenia, zasady obliczeń, sposób płatności określa Umowa o świadczenie usług żywieniowych, którą podpisuje każdy Usługobiorca.

Programy prowadzone przez Agencję Rynku Rolnego współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

"Mleko z klasą" i "Owoce w szkole" - w programie biorą udział uczniowie klas I-V szkoły podstawowej, otrzymują dwa razy w tygodniu darmowe mleko i na przemian dwa lub trzy razy w tygodniu porcję warzyw i owoców. Głównym celem programu jest wzrost konsumpcji owoców i warzyw. Uczestnictwo w programach jest wyłącznie za zgodą podpisaną przez rodziców lub prawnych opiekunów.

 

Copyright 2011 Stołówka. Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 2 w Kętach
Joomla Templates by Wordpress themes free