POŻEGNANIE ROKU SZKOLNEGO W KĘCKIEJ "DWÓJCE"


     Po wielu miesiącach wytężonej nauki przyszedł czas na upragniony odpoczynek. W upalne czwartkowe popołudnie odbyło się w naszej szkole uroczyste pożegnanie uczniów kończących gimnazjum oraz klasę szóstą. O godzinie 12.00 rozpoczęło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas szóstych. Były nagrody za naukę, za osiągnięcia w konkursach, przeglądach, wyniki sportowe oraz dyplomy za zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły. W pożegnaniu szóstoklasistów uczestniczył Burmistrz Gminy Kęty P. Krzysztof Klęczar. Dyrektor Pani Maria Koperska oprócz wielu nagród za wspaniałe osiągnięcia uhonorowała również rodziców uczniów, którzy otrzymali podziękowania za pracę na rzecz klasy, szkoły oraz listy gratulacyjne za naukę i osiągnięcia swoich dzieci.

     O godzinie 15.00 przyszedł czas na uroczyste zakończenie roku szkolnego absolwentów gimnazjum. Dla trzecioklasistów skończył się pewien etap w ich życiu. Czekali na ten moment trzy lata, a jednak… pojawiła się tęsknota za tym, co minęło. Ostatnie dla nich spotkanie w murach Gimnazjum nr 2 odbyło się w obecności Wiceburmistrza Gminy Kęty Pana Rafała Ficonia, Dyrektor szkoły Pani Marii Koperskiej, nauczycieli oraz licznie zgromadzonych rodziców absolwentów. Na uroczystości nie zabrakło podniosłego momentu przekazania sztandaru uczniom klas młodszych połączonego ze ślubowaniem.

     Po powitaniach nastąpiło przyznanie najważniejszych nagród: Primus Inter Pares, Sportowca Roku, Absolwenta Roku. Została odczytana lista uczniów wpisanych do "Złotej Księgi”. Rodzicom, których dzieci uzyskały najwyższe wyniki w nauce, Dyrektor szkoły wraz z wychowawcami wręczyła listy gratulacyjne. Listami pochwalnymi zostali uhonorowani rodzice zaangażowani w pracę społeczną na rzecz szkoły. Po części oficjalnej całość wydarzenia uświetniła część artystyczna w wykonaniu uczniów różnych klas. Następnie absolwenci Gimnazjum po raz ostatni podziękowali Dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom i... nadszedł czas by opuścić mury szkoły - wakacje czas zacząć!!!  Ktoś kiedyś powiedział: "To nie koniec, to nawet nie jest początek końca. To koniec początku".
Oby tak było...


     W piątek 24 czerwca nastąpiło podsumowanie całorocznej pracy uczniów pozostałych klas w trzech turach. Dyrektor szkoły wraz z wychowawcami rozdała najlepszym uczniom świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe. Nagrodzono tych, którzy zajęli wysokie miejsca w konkursach przedmiotowych i wyróżnili się w pracy społecznej. Po krótkim występie artystycznym uczniowie podziękowali swoim nauczycielom za trud włożony w nauczanie i rozeszli się do domów. Nastał czas wakacji.


Violetta Drabek

 

Copyright 2011 Zakończenie roku. Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 2 w Kętach
Joomla Templates by Wordpress themes free