01
01
Budynek Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 2 w Kętach
02
02
Plac zabaw przy budynku szkolnym
03
03
Zajęcia wychowania fizycznego na hali sportowej
04
04
Tablica pamiątkowa gimnazjum

Ekologia w SP 2 w Kętach

    6 listopada 2019r. w Szkole Podstawowej  nr 2  im. Bohaterów Monte Cassino  odbyło się Uroczyste Podsumowanie Projektu Ekologicznego, który był zorganizowany przez szkołę i realizowany  w  bieżącym roku szkolnym 2019/2020.
W ramach projektu uczniowie klas I-III wzięli udział w wieloaspektowym programie działań  kształtującym właściwe postawy ekologiczne. Objęły one m.in. inicjatywę  „Umiem segregować śmieci”, wycieczkę do lasu i spotkanie z pracownikiem służb leśnych. Uczniowie klas starszych IV – VIII rozwijali swoją wrażliwość ekologiczną poprzez udział w konkursie plastycznym  pt. „ STOP PLASTIKOM”.
Honorowymi gośćmi, którzy przybyli na podsumowanie wszystkich działań projektowych byli: 
Pan Robert Samek -  Prezes Konsorcjum Olejów Przepracowanych,
Pan  Krzysztof  Klęczar  - Burmistrz Gminy  Kęty,
Pan Rafał Ficoń  -  I Zastępca Burmistrza Gminy Kęty,
Pan Bogdan Miszczak - producent filmu poświęconego twórcy polskiego i światowego przemysłu naftowego „Łukasiewicz – nafciarz romantyk”.


 Na początku uroczystego spotkania  Pani Dyrektor Maria Koperska przedstawiła  znakomitych gości i przypomniała o celach przeprowadzonego konkursu. Udział w konkursie to nie tylko edukacja ekologiczna, ale również rozbudzanie kreatywności, motywacja  dzieci i młodzieży do twórczego działania. Te cechy umożliwiają osiągnięcie  sukcesu. 
Następnie głos zabrał Pan Burmistrz Krzysztof Klęczar, który został ciepło  powitany przez całą społeczność szkolną. W swoim przemówieniu Pan Burmistrz zaznaczył, że  trzeba zmieniać świat wokół siebie na lepszy, by miejsce w którym żyjemy stało się  piękniejsze. 
Wyraził nadzieję, że działania proekologiczne realizowane w projekcie doprowadzą  do   zmiany  stylu  życia na bardziej odpowiedzialny.
 Niezwykle miłe przemówienie wygłosił Pan Robert Samek,  który podziękował  wszystkim   uczestnikom i organizatorom konkursu za zaangażowanie i pomysłowość. Dzieląc się swoim doświadczeniem
 i wiedzą podkreślił, że działania ekologiczne można prowadzić i na małą i na dużą skalę,   zbierając i zabezpieczając  odpady szkodliwe dla środowiska,  jak np. oleje przepracowane.
Wesołym akcentem spotkania był występ teatrzyku dziecięcego przygotowanego przez klasę IIIc pod opieką Pani Alicji Gąsiorek. Dzieci przypomniały wszystkim zebranym, że  to nie zwierzęta  zostawiają w lasach śmieci, tylko ludzie.
Wszystkie podjęte w projekcie inicjatywy można było zobaczyć w przygotowanej prezentacji dokumentującej przebieg działań. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się umieszczone w prezentacji zdjęcia. 
Kolejnym punktem  uroczystego podsumowania Konkursu Ekologicznego  było rozdanie nagród i wyróżnień. Każdy autor nagrodzonej  pracy otrzymał dyplom oraz nagrodę ufundowaną przez Konsorcjum Olejów Przepracowanych z Jedlicza.
Kulminacyjnym momentem naszego szkolnego świętowania było złożenie podziękowań dla Konsorcjum Olejów Przepracowanych – Organizacja Odzysku Opakowań i Olejów S.A., które w imieniu firmy odebrał Pan Prezes Zarządu Robert Samek,   za ufundowanie naszej społeczności dziesięciu tablic moderacyjnych, wytrzymałych, lekkich i dających możliwość łączenia się w segmenty. Tablice będą dla nas powierzchnią do wyrażania swojej kreatywności  i wydajną przestrzenią do prezentowania swoich prac. Ułatwią nam przygotowanie wielu dekoracji podczas uroczystości szkolnych. Dziękujemy!  Wyrażając swoją  wdzięczność podarowaliśmy  Konsorcjum pamiątkową statuetkę.
To nie był jeszcze koniec naszej uroczystości. Wysłuchaliśmy niezwykle ciekawej opowieści   Pana  Bogdana Miszczaka, producenta filmu pt. „ Łuksiewicz- nafciarz,  romantyk” o kulisach powstawania filmu, poczuliśmy atmosferę planu filmowego. Społeczność uczniowska obejrzała film „ Łukasiewicz nafciarz, romantyk”.  Film przybliżył nam sylwetkę  Polaka uważanego za jednego z najbardziej innowacyjnych ludzi na świecie, twórcę  przemysłu związanego z ropą naftową. Film pozostanie w zbiorach naszej Szkolnej Filmoteki, za co również gorąco dziękujemy.

Copyright 2011 Ekologia w SP 2 w Kętach. Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 2 w Kętach
Joomla Templates by Wordpress themes free