01
01
Budynek Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 2 w Kętach
02
02
Plac zabaw przy budynku szkolnym
03
03
Zajęcia wychowania fizycznego na hali sportowej
04
04
Tablica pamiątkowa gimnazjum

MAŁOPOLSKA NOC NAUKOWCÓW

 27 WRZEŚNIA 2019 R. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu odbyła się MAŁOPOLSKA NOC NAUKOWCÓW.

Uczniowie klasy IIIc wraz z paniami: Alicją Gąsiorek i Natalią Paw uczestniczyli w dwóch wybranych zajęciach. Na początku były zabawy badawcze ( przyrodniczo - fizyczne) umożliwiające poznawanie otaczającego świata.  W trakcie zajęć zostało przeprowadzonych kilka zabaw badawczych i kilka eksperymentów, których celem było ukazanie uczestnikom ciekawych zjawisk fizycznych i chemicznych. Emocje były spore. Każdy z uczestników zajęć otrzymał przydatne drobiazgi: worki z logo Małopolskiej Nocy Naukowców, latarki, opaski odblaskowe. Po tych zajęciach przeszliśmy do drugiego budynku uczelni, w którym mieliśmy okazję poznać podstawowe uwarunkowania schematycznego myślenia i selektywnej percepcji, zgodnie z koncepcją, iż człowiek zauważa i interpretuje bodźce tak, aby wzmacniać własne widzenie świata i siebie. Przedstawione zostały przykładowe złudzenia percepcyjne będące wynikiem odmiennej interpretacji bodźców w zależności od cech jednostki, kontekstu, sugestii. Przeprowadzono gry-zabawy ukierunkowane na wystąpienie zjawiska schematycznego myślenia i selektywnej percepcji. Omówiono również bariery percepcyjne jako przeszkody w odbieraniu prawdziwego, adekwatnego do obrazu rzeczywistości świata zewnętrznego. Dzieci z zapałem przeprowadzały doświadczenia związane z plamką ślepą czy szukały ukrytego kota wśród setek sówek.Warsztaty sprzyjały stymulacji ciekawości i kreatywności oraz rozwojowi umiejętności krytycznego myślenia. Każdy uczeń jako podsumowanie otrzymał Dyplom Młodego Naukowca.

                                 Pierwszy krok do kariery naukowej za  nami!J

 

Tekst: Alicja Gąsiorek

Fotorelacja: Natalia Paw

 

Copyright 2011 MAŁOPOLSKA NOC NAUKOWCÓW. Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 2 w Kętach
Joomla Templates by Wordpress themes free